Het bestaan van bullshit jobs fascineert en choqueert tegelijkertijd. Vooral naar aanleiding van het boek Bullshit jobs van David Graeber (2018) is het debat rondom het fenomeen vandaag de dag levendig. Op basis van bestaand empirisch materiaal willen de auteurs van het eerste artikel, Peggy De Prins & David Stuer, een bijdrage aan dit debat leveren.

 

In het tweede artikel, van Ilonka Eekhoudt, Shirley Oomens, Frans Slebus & Roland Blonk, wordt beschreven hoeveel loonsancties aan werkgevers zijn opgelegd in de periode 2013 tot en met 2016 vanwege onvoldoende inspanningen om werknemers te re-integreren, en wordt onderzocht hoe deze aantallen samenhangen met een aantal specifieke kenmerken van werkgevers.

 

In het kader van Industrie 4.0 heeft de industriële sector veel aandacht voor producten procesinnovaties. Uit onderzoeken blijkt dat deze sector zich nog kan verbeteren als het gaat om sociale innovatie. Via praktijkgericht onderzoek in deze sector is in het derde artikel van Karin Manuel gezocht naar een antwoord op de vraag hoe sociale innovatie daar (beter) van de grond kan komen. 

 

U leest de artikelen hier.