Dit themanummer werpt licht op het fenomeen arbeidsmigratie in de Lage Landen. Arbeidsmigratie levert de nodige controverse op. De media staan al jaren bol van berichten over fraude, sociale dumping en andere bedenkelijke praktijken. Maar tegelijkertijd geven bedrijven te kennen dat ze in toenemende mate een beroep moeten doen op buitenlandse werknemers. De knelpunten op de arbeidsmarkt worden alsmaar structureler, al is het maar vanwege de veroudering van de bevolking. Maar dan stelt zich de vraag: Hoe ziet de toestroom van arbeidsmigranten naar de Lage Landen er eigenlijk uit en welke kanalen worden gebruikt om arbeidsmigranten hier te werk te stellen? Wordt er wel voldoende werk gemaakt van de arbeidsreserve die er al is? Worden de arbeidsmigranten die naar hier komen wel goed ontvangen? Krijgen die mensen de nodige sociale bescherming? Pleegt men voldoende inspanningen om ze een perspectief op een beter leven te bieden? Welk beslag doen arbeidsmigranten op sociale voorzieningen? Welke migranten keren weer terug naar hun herkomstlanden? Deze en andere vragen worden in de verschillende bijdragen in dit themanummer beantwoord.

 

U leest het hier.