Tijdens deze lezing belichten Loes Meeussen (Katholieke Universiteit Leuven) en Wil Portegijs (SCP) de rol van sociale normen bij keuzegedrag en zetten we met Mark Bovens (WRR) stappen om een brug te slaan tussen onderzoek en beleid. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

In de bijlage vindt u de uitnodiging met daarin informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

 

Lezing 'Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid’

 

27 november 2017, 12.00-15.30 uur, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag, seminarzaal.