De zzp-discussie heeft de afgelopen jaren veel politieke en maatschappelijke aandacht. Ook de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord over 'werken als zelfstandige' staan volop in de belangstelling. Om ervoor te zorgen dat we bij het maken van nieuw beleid de laatste wetenschappelijke inzichten over zzp'ers meenemen  organiseren de SZW directies Arbeidsverhoudingen (AV) en Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) op donderdag 8 februari samen met het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, dat onlangs een themanummer over zzp'ers heeft uitgebracht, een beleids-lunch-seminar. In 90 minuten wordt je door 3 wetenschappers meegenomen in de resultaten van recent onderzoek over zzp'ers, zullen zij aangeven welke (beleids)implicaties deze onderzoeken hebben en gaan de wetenschappers en de zaal met elkaar in discussie.

 

Praat en denk mee over de wetenschappelijke inzichten en het beleid op het zzp-terrein. 

 

Lunch wordt verzorgd.

  

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden door de uitnodiging te accepteren (als u bij de rijksoverheid werkt), of door te mailen naar PostbusEvenementen-asea@minszw.nl(als u van buiten de overheid komt en/of moet worden aangemeld). Via dit mail adres kunt u ook terecht voor vragen over het (inhoudelijke programma).

 

Programma

 

                       

12:00

 

            Opening door moderator Hanneke van den Bout (ASEA)           

 

12:05

 

            Kwetsbaar of zelfvoorzienend?Wieteke Conen (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies)

            

 

12:25

 

            Innovatie- en welvaartseffecten.Erik Stam (Universiteit Utrecht)            

 

12:45

 

            Implicaties inzichten wetenschap op overheidsbeleid.Monique Kremer (UvA en WRR)

            

 

13:05

 

            Discussie. V.l.n.r. Wieteke Conen, Erik Stam, Monique Kremer. Moderatie: Hanneke van den Bout (ASEA).

              

 

13:30

 

            Afsluiting. Gert-Jan Buitendijk (directeur-generaal Werk)           

 

 

Afmelden
Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, stuur dan een e-mail naar:
PostbusEvenementen-asea@minszw.nl

 

Organisatie in handen van

Wendy Smits, Patricia van Echtelt (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken), Elvira Wieland, Koen van Schie, Jerien den Blanken (SZW).