Doel: nieuwe sociotechnische uitdagingen duiden en oplossingsrichtingen verkennen.

Resultaat: Een raamwerk waarmee we de impact van nieuwe technologieën kunnen inschatten op het ontwerpen van organisaties en ecosystemen.

Hoe: We maken een brede ronde door het nieuwe universum van digitale technologieën. Wat komt op ons af, wat ervaren we zelf en wat weten we al van effecten, problemen en oplossingsrichtingen? Aan de orde komen  bijv. Artificial Intelligence, Machine Learning,  Blockchain, Virtual Reality, Internet of Things en Autonomous Vehicles.

We hechten aan gemeenschappelijk gesprek en gedachtewisselingen om onze kennis te ontwikkelen. Het programma kent ook een gezamenlijk toetsmoment rondom een case. Deze case beschrijft een complex bedrijf dat vele digitale technieken toepast  en met nieuwe vragen wordt geconfronteerd. Dit biedt de kans om onze geleerde lessen toe te passen en aan te scherpen.

 

Aanmelden kan via http://www.ulbodesitterkennisinstituut.nl/GSNM-2018-Leiden