Employability van flexibele en vaste werknemers in Nederland
Wendy Smits & Jannes de Vries
In deze bijdrage vergelijken de auteurs de employability van vaste en flexibele werknemers, en van de verschillende soorten flexibele werknemers onderling. Ze beschouwen twee indicatoren voor employability: (1) een subjectieve inschatting van de eigen kans om een nieuwe baan in het huidige of in een ander bedrijf te krijgen, en (2) een typologie van de feitelijke arbeidsmarktransities die werknemers gedurende een periode van drie jaar hebben doorgemaakt, geconstrueerd met behulp van sequentieanalyse. Voor het onderzoek maken ze gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2011, verrijkt met registerinformatie uit het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB) over banen en inkomens voor de periode oktober 2011 tot en met december 2014. Het blijkt dat de meeste soorten flexwerkers een lagere employability hebben dan vaste werknemers, maar er zijn wel enkele duidelijke uitzonderingen. 
Naar een uniform arbeidscontract?
Olaf Tijhuis & Kees Goudswaard
Diverse landen hebben te maken met een sterke groei van flexibele arbeid en als gevolg daarvan onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. In dit verband zijn verschillende voorstellen gedaan om alle huidige arbeidscontracten te vervangen door één uniform arbeidscontract. In dit artikel brengen de auteurs de vormgeving van een dergelijk contract in kaart en analyseren ze aan de hand van de literatuur mogelijke effecten. Verder besteden ze aandacht aan de debatten in Frankrijk, Italië en Spanje over een uniform contract.