Dit themanummer, onder eindredactie van Ive Marx (Universiteit Antwerpen) en Roel Schouteten (Radboud Universiteit), wil licht werpen op allerlei aspecten van arbeidsmigratie in de Lage Landen. De volgende vragen zijn richtinggevend, maar niet uitputtend, voor de mogelijke bijdragen:

  • Wie zijn arbeidsmigranten? Via welke kanalen en routes komen ze naar hier? Gaat het vooral om tijdelijke dan wel circulaire of permanente migratie? Wat is het profiel van deze arbeidsmigranten? Welke zijn hun aspiraties? In welke banen komen arbeidsmigranten terecht?
  • Onder welke voorwaarden werken arbeidsmigranten (in diverse statuten)? Welke impact hebben arbeidsmigranten voor relaties op de werkvloer en voor collectief overleg? Welke impact hebben arbeidsmigranten voor de wijze waarop werk wordt georganiseerd?
  • Wat is de impact op (lokale) arbeidsmarkten en gemeenschappen?
  • Wat zijn de langetermijneffecten van arbeidsmigratie? Wat zijn de grote issues voor (arbeidsmarkt)beleid? Zijn er alternatieve vormen van beleid (nodig)?

 

Wat we willen zien zijn bijdragen die op één of meerdere van bovenstaande vragen ingaan en zijn gebaseerd op (bestaand) onderzoek of een onderzoeksprogramma. Een voor de hand liggende vorm is een eigenstandig onderzoeksartikel op basis van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. Maar andere formats zijn zeker ook welkom, bijvoorbeeld een literatuuroverzicht, beleidsanalyse of beschouwend essay. De auteursaanwijzingen van TvA (zie: website format bijdragen TvA) geven meer details over de vereisten aan de verschillende soorten bijdragen.

We nodigen onderzoekers uit om voor 1 december 2019 een korte opzet (onderwerp, aard bijdrage, korte samenvatting) te sturen van de bijdrage, die ze willen leveren aan het themanummer (ong. 300 woorden). Op basis van de opzet worden met de onderzoeker(s) afspraken gemaakt over de bijdrage. De eerste versie van de bijdrage wordt aangeleverd voor 1 februari 2020. Deze wordt onderworpen aan een korte reviewprocedure. We denken dan binnen twee of drie weken het commentaar naar de auteur(s) terug te sturen. De definitieve versie moet uiterlijk 1 april 2020 zijn aangeleverd. Het themanummer verschijnt in juni 2020. Bijdragen en opzetten voor bijdragen kunnen worden gestuurd naar Roel Schouteten: r.schouteten@fm.ru.nl.