De dag
De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken om te leven) of is werk essentieel voor ontplooiing en zingeving in een geïndividualiseerde samenleving (leven om te werken)? Staat werk nog wel centraal of moet het steeds meer concurreren met vrije tijd en zorg? Is een vaste baan voor het leven nog steeds het ideaal of willen moderne hoogopgeleide burgers het liefst hun eigen baas zijn?
Kortom, hoe verandert de waarde van werk in de eenentwintigste eeuw? Die vraag staat centraal op de Nederlandse ArbeidsmarktDag die plaats vindt op donderdag 12 oktober 2017.
Het doel van deze dag is om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over
arbeid tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk.
Op de conferentie wordt in parallelle workshops een staalkaart geboden van
recent Nederlands en Vlaams onderzoek naar uiteenlopende aspecten van arbeid en worden beleidsinzichten besproken.
 
Meedoen?
De Stichting NAD en alle ondersteunende organisaties van de Nederlandse Arbeidsmarktdag nodigen u uit om in een van de sessies op deze dag een paper te presenteren. Naast wetenschappelijke zijn er dit jaar voor het eerst ook beleidsgeoriënteerde sessies.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van een abstract van uw (wetenschappelijke) paper of (beleids)presentatie. Een wetenschappelijke paper dient aan de gebruikelijke wetenschappelijke criteria te voldoen, maar dient ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderzoek. Papers zijn bij voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn.
Een beleidspresentatie behelst een onderbouwde uiteenzetting van een recent beleidsinitiatief of beleidswijziging van een overheid, maatschappelijke organisatie of bedrijf of instelling, die ook relevant is voor mensen van buiten uw organisatie.
De ingediende paper- en presentatievoorstellen zullen worden beoordeeld en geselecteerd door vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en Regioplan) en mogelijk andere sponsororganisaties, op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie.
 
Jongerenprijs
In 2017 zal er opnieuw speciale aandacht zijn voor jonge onderzoekers. Ben je als PhD of afstuderende student in je onderzoek bezig met een van de thema's van de Nederlandse Arbeidsmarktdag? Ben je op 1 januari 2017 jonger dan 30 jaar en ben je eerste auteur van het paper? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op €750. Naast een goede vermelding op je CV is je paper dus geld waard. Meedingen?
Upload je abstract voor 1 mei 2017. Het paper dient voor 1 september 2017 geüpload te worden. Zie voor de beoordelingscriteria de website.
 
Download hier alle informatie.